تذکر:
در صورتی که پس از پایان تایمر شروع امتحان برگه اول که وارد کردن مشخصات دانشجو است دیده نشد برای کامپیوتر دکمه های CTRL+F5 و برای موبایل آدرس این صفحه را مجدد وارد کنید یا بر روی دکمه رفرش کردن صفحه کلیک کنید

دکمه رفرش کردن صفحه

زمان باقیمانده تا شروع امتحان
روز ساعت دقیقه ثانیه
امتحان آغاز شد
زمان باقیمانده تا پایان امتحان
روز ساعت دقیقه ثانیه
امتحان به اتمام رسید