تذکر: در صورتی که پس از پایان تایمر شروع امتحان برگه اول که وارد کردن مشخصات دانشجو است دیده نشد برای کامپیوتر دکمه های CTRL+F5 و برای موبایل آدرس این صفحه را مجدد وارد کنید یا بر روی دکمه رفرش کردن صفحه کلیک کنید

زمان باقیمانده تا شروع امتحان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
امتحان شما آغاز شد

زمان باقیمانده تا پایان امتحان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
زمان اولیه امتحان به اتمام رسید